Start inkoopprocedure om voorkeursleverancier farmaceutische zorg te selecteren

Met ingang van 2021 willen wij onze klanten informeren over apotheekzorg die het beste aansluit bij onze visie op de extramurale farmacie.

Belangrijke speerpunten daarbij zijn een optimale advisering en begeleiding van onze klanten via e-health. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze klanten inspraak hebben in de wijze en het tijdstip van het afleveren van hun geneesmiddelen. Dit tegen een zo scherp mogelijk tarief. De voorkeursleverancier farmaceutische zorg wordt via een inkoopprocedure gekozen. Dit publiceren we uiterlijk op 1 september 2020. We kiezen er niet voor om farmaceutische zorg voor klanten met een selectiefpolis selectief in te kopen bij online apotheken. Het blijft voor onze klanten mogelijk om zelf te kiezen van welke apotheek zij farmaceutische zorg willen ontvangen, ongeacht de polis.