Nieuwsbrief extramurale farmacie - december 2020

Corona maakte van 2020 een uitzonderlijk jaar en ongetwijfeld krijgen ook de kerstdagen en jaarwisseling een andere invulling dan we gewend zijn. Wij wensen u en uw dierbaren binnen de maatregelen heel fijne feestdagen en een vitaal en gezond 2021. Lees onze laatste nieuwsbrief van dit jaar.

Levering fluoxetine 10 mg door import of magistrale bereiding

Fluoxetine 10 mg is al geruime tijd niet leverbaar gebleken vanuit een Nederlands handelsproduct, bijvoorbeeld als halve tablet van 20 mg. U dient onze verzekerden in een dergelijke situatie zelf van de benodigde farmaceutische zorg te voorzien. Zoals door import uit het buitenland of een magistrale apotheekbereiding, eventueel via een grootbereider. Dit geldt ook voor soortgelijke situaties als van het tekort aan fluoxetine 10 mg.

Toelichting

Het is niet toegestaan om onze verzekerden door te verwijzen naar Regenboog Apotheken voor producten die tijdelijk niet leverbaar zijn. Dit vindt u terug in artikel 3 van de basisovereenkomst. Regenboog Apotheken hebben geen contract met ons. Daarom worden onze verzekerden daar onnodig geconfronteerd met een bijbetaling, die strikt genomen voor uw rekening komt als u ten onrechte verwijst naar een niet-gecontracteerde apotheek.

Tegemoetkoming

Zilveren Kruis vergoedt de nota’s voor verstrekkingen van fluoxetine 10 mg vanuit Regenboog Apotheken tot 1 februari a.s. Daarna stopt deze tegemoetkoming en vorderen we de kosten voor onze verzekerden – als u na deze datum heeft doorverwezen – bij u terug.

Versoepeling serviceaspecten: afhaalautomaat mogelijk binnen cluster apotheken

De serviceaspecten I en II zijn er om onze klanten de vrijheid te bieden geneesmiddelen op te halen wanneer het hen uitkomt. We spraken al met u af dat dit ook met een afhaalautomaat kan die vóór 8:00 of na 18:00 uur of op zaterdag open is. Het volstaat nu ook als er binnen een cluster van apotheken van hetzelfde concern één afhaalautomaat is. Die automaat is dan beschikbaar voor alle apotheken van dat cluster. Houdt u rekening met twee voorwaarden:

 1. de afhaalautomaat is binnen 10 km van de apotheek die het recept levert;
 2. de apotheek die de afhaalservice aanbiedt, verwerkt zelf het recept. Zo komt de apotheek in aanmerking voor de kwaliteitsopslag.

Ons huidig preferentiebeleid komt overeen met longformularia

Bij ons klassiek preferentiebeleid op longmedicatie is er altijd een 1 op 1 uitwisselbaarheid tussen producten. Het gaat daarbij in de regel om een spécialité dat zijn patent verloor en waarvan er uitwisselbare generieke producten op de markt zijn. Voor longmedicatie is dat tot nog toe steeds beperkt het geval geweest en betrof het veelal aërosols, maar sinds kort ook de eerste droogpoederinhalatoren. Daar waar wij een preferente leverancier hebben aangewezen, moet dat voor u leidend zijn in de verstrekking van dat betreffende merk aan onze verzekerden. Dit is niet strijdig met het voorschrijfbeleid van artsen omdat er sprake is van een directe uitwisselbaarheid tussen de medicatie en het bijbehorende device van de verschillende labels.

Het blijft voor apotheken in specifieke situaties mogelijk om injectiematerialen te verstrekken in 2021

Het hulpmiddelenbeleid DISVV van Zilveren Kruis wijzigt vanaf januari 2021. Dit betekent onder meer dat apotheken niet meer worden gecontracteerd voor injectiematerialen bij diabetesmedicatie. Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat injectiematerialen in de volgende situaties vanuit het farmaciecontract nog wel per 1 januari 2021 bij ons kunnen worden gedeclareerd:

 • Voor de (tijdelijke) toediening van medicatie die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het GVS (m.u.v. insuline);
 • Injectiematerialen die gebruikt worden bij palliatieve/terminale zorg.

U declareert de injectiematerialen in deze situaties rechtstreeks

Wij maken hier aanvullende afspraken over via een addendum op onze basis- en IDEA-overeenkomst farmaceutische zorg. We maken het op deze manier voor u mogelijk om de injectiematerialen te verstrekken en eenvoudig rechtstreeks bij Zilveren Kruis te declareren. De tarieven voor de injectiematerialen zijn gebaseerd op de Zilveren Kruis Geneesmiddelen Prijslijst (ZGP) minus de Zilveren Kruis Prijs correctie (ZPC) van 5,5% met een maximum van € 5,50 per receptregel. Dit is in lijn met de tariefstelling van de voorzetkamers en de anticonceptiematerialen die al onderdeel zijn van het farmaciecontract.

Stoppen met roken gecontracteerd bij APPO, De Nationale Apotheek en Apotheek Zorg

We hebben vanaf 1 januari 2021 Stoppen met Roken (SMR) medicatie selectief gecontracteerd. De contracten zijn afgesloten met 3 landelijk werkende partijen:

 • APPO
 • De Nationale Apotheek
 • Apotheek Zorg

Alleen bij deze apotheken krijgen onze verzekerden SMR-medicatie volledig vergoed. Zij betalen geen eigen risico. Deze afspraken gelden ook voor FBTO, Interpolis, Pro Life en De Friesland.

In de bijlage Selectieve inkoop Farmaceutische Zorg van de Overeenkomst Farmacie 2021 – 2022 vindt u de aankondiging van selectieve inkoop terug. Het gaat om de middelen die in het kader van een SMR-programma worden voorgeschreven:

 • N07BA01 Nicotine vervangende middelen
 • N07BA03 Varenicline (Champix)
 • N06AX12 Bupropion (Zyban)
 • N06AA10 nortriptyline (Nortrilen)

Bij een niet-gecontracteerde apotheek ontvangen verzekerden een lagere vergoeding

Informeert u onze verzekerden over de lagere vergoeding:

 • bij een naturapolis maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
 • bij een restitutiepolis tot maximaal het marktconforme tarief.

Het bedrag dat verzekerden zelf moet betalen, verrekenen wij met hun eigen risico. Deze verrekening geldt niet voor verzekerden van De Friesland.