Nieuwe werkwijze per 1-1-2019 voor de beoordeling wondverband en compressiehulpmiddelen

Procedure beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen.

Hierbij brengen we u op de hoogte van de gewijzigde beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen via een aantal documenten:

  1. Brief Procedure beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen (pdf)
  2. Voor de procedure vanaf 1 juni 2018 verwijzen we u naar bijlage 1 Procedure beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen (pdf)
  3. Voor de gehanteerde systematiek van beoordeling verwijzen we u naar bijlage 2 Systematiek beoordeling wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen (pdf)
  4. Voor de lijst met producten die niet voldoen aan de criteria uit bijlage 1 en 2 verwijzen we u naar bijlage 3 Lijst nog niet te vergoeden verbandhulpmiddelen (pdf)
  5. Voor het format voor het herbeoordelingsverzoek verwijzen we u naar bijlage 4 Herbeoordelingsverzoek wondverbandmiddelen en compressiehulpmiddelen (xlsx)

Voor vragen over deze brief of procedure verwijzen we u naar het volgende email adres: Zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl