Mylan aangewezen als preferente leverancier voor glatirameerinjecties

De preferente gunning geldt voor nieuwe patiënten per 1 november, terwijl de bestaande patiënten uiterlijk op 1 april 2019 moeten zijn omgezet naar het preferente label. Glatirameer van Mylan zal worden uitgeleverd via Apotheekzorg en wordt - net als Copaxone® - omringd door een zorgprogramma in opdracht van de fabrikant.

De referentieprijs geldt per 1 november 2018 voor apothekers met IDEA-overeenkomst

Om de modellen IDEA en preferentie niet uit elkaar te laten lopen, zullen wij binnen de IDEA-overeenkomst, een referentieprijs hanteren voor glatirameer. De referentieprijs is vastgesteld op 35% van de laagste prijs (65% korting t.o.v. de LPG). De referentieprijs wordt daarbij ook gecorrigeerd voor de Zilveren Kruis Prijs Correctie (ZPC). Bij een verandering van de AIP van het middel met de laagste prijs wordt de referentieprijs niet herijkt. Indien de AIP onder de referentieprijs ligt, wordt de taxeprijs met ZPC correctie uitbetaald.

De referentieprijs heeft financieel geen impact op de openbare apotheek

Aangezien glatirameer uitsluitend door een unieke leverancier geleverd wordt en dus niet via regulier openbare apotheken, heeft dit nu geen effect voor hen.