Leveringstekort fluoxetine en declaraties importgeneesmiddelen

Er is een leveringstekort voor fluoxetine. De IGJ heeft toestemming voor import gegeven van 20 mg tabletten, tot en met 27 november 2020.

U kunt de nota voor importgeneesmiddelen op papier bij ons indienen

Hiervoor gebruikt u het formulier op onze website: zk.nl/nota. Wilt u ook de inkoopfactuur meesturen? Op het formulier wordt gevraagd of u een machtiging heeft aangevraagd. Aangezien er al toestemming van IGJ is voor fluoxetine, kunt u hier ‘ja’ invullen. U en de verzekerde hoeven dus niet te wachten.