Injectiematerialen voor euthanasiedoeleinden

Wij vergoeden geen declaraties van injectiematerialen die op de lijst 'niet te vergoeden middelen' staan. Wij maken een uitzondering voor injectiematerialen die gebruikt worden voor euthanasiedoeleinden. Die komen wel voor vergoeding in aanmerking.

U kunt de declaraties op papier bij ons declareren

Er is geen machtigingsaanvraag voor nodig. Vermeldt u wel dat het gaat om verstrekkingen in het kader van euthanasie. U kunt gebruik maken van het contactformulier. Ook kunt u de declaraties per post opsturen.