HIV middelen met ingang van 2018 niet meer opgenomen in IDEA

Apothekers die relatief veel HIV middelen verstrekken, hebben ons aangegeven dat het voor hen niet gunstig was om voor een IDEA-overeenkomst te kiezen. Daarop heeft Zilveren Kruis haar beleid aangepast. Met ingang van 2018 zijn de HIV middelen uit IDEA gehaald en zijn hiervoor referentieprijzen vastgesteld.

De referentieprijzen gelden per 1 augustus 2018 voor apothekers met een IDEA overeenkomst

Dat betekent dat alle geïncludeerde middelen die vanaf 1 augustus worden afgeleverd tegen de referentieprijzen worden verwerkt. De referentieprijzen worden daarbij ook gecorrigeerd voor de Zilveren Kruis Prijs Correctie (ZPC). Indien de taxeprijs onder de referentieprijs ligt, wordt de taxeprijs met ZPC correctie uitbetaald. Middelen die voor 1 augustus zijn afgeleverd, worden niet teruggevorderd. Dit komt neer op een financieel voordeel voor de apotheekhoudende.

U vindt de referentieprijzen in de excel Multisource lijsten, op het 5e tabblad van het excel bestand.

De referentieprijzen gelden voor de volgende middelen:

Prkode

GPKnaam

135992

ABACAVIR TABLET 300MG

136050

ABACAVIR/LAMIVUDINE TABLET 600/300MG

66834

EFAVIRENZ TABLET FO 600MG

146560

EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISO TABLET 200/245MG

146544

EMTRICITABINE/TENOFOVIRDISOP/EFAVI T 200/245/600MG

53783

LAMIVUDINE TABLET FO 100MG

44695

LAMIVUDINE TABLET FO 150MG

59218

LAMIVUDINE TABLET FO 300MG

50059

LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE TABLET OMHULD 150/300MG

49786

NEVIRAPINE TABLET 200MG

99015

NEVIRAPINE TABLET MGA 400MG

146633

TENOFOVIR DISOPROXIL TABLET 245MG

1. Uitgangspunten m.b.t. de HIV middelen die in het preferentiebeleid zijn opgenomen voor apotheken met een IDEA overeenkomst: 

  • We hebben 1 kortingspercentage afgesproken ten opzichte van de spécialité prijs voor alle middelen waar referentieprijzen op van toepassing zijn. Dit kortingspercentage is 63%;
  • Bij een verandering van de AIP van het spécialité worden de prijzen niet herijkt. We gaan uit van netto prijzen. Indien de AIP voor een product onder de referentieprijs komt, betalen we de AIP.

2. Uitgangspunten voor middelen die (nog) niet in het preferentiebeleid vallen en in een volgende (uitbreidings)ronde worden meegenomen:

  • Vanaf het moment dat het middel in het preferentiebeleid wordt opgenomen, geldt de onder 1 beschreven referentieprijs (korting van 63%). Dit tenzij er naast het spécialité (nog) slechts 1 generieke aanbieder is. In dat geval wordt er een kortingspercentage gehanteerd van 25% ten opzichte van de spécialitéprijs. Op het moment dat er dan alsnog een tweede generieke aanbieder beschikbaar is, geldt het onder 1 beschreven kortingspercentage (63%) om de referentieprijs te bepalen. De percentages worden  steeds per 1-1 van het  kalenderjaar herijkt;
  • De groep HIV middelen met een referentieprijs, bestaat uit de middelen die de komende jaren (t/m 2020) in het preferentiebeleid worden opgenomen. De referentieprijzen van deze middelen worden herijkt op het moment dat een middel preferent is aangewezen en de korting voor Zilveren Kruis bekend is;
  • Indien de gemiddelde korting die wij binnen preferentie halen meer dan 5% afwijkt van de huidige gemiddelde korting, dan zullen wij het kortingspercentage in stappen van 5% aanpassen. Dit zal op jaarbasis plaatsvinden;
  • De prijs geldt voor al het generiek geleverde materiaal. Spécialité wordt alleen afgeleverd in geval van medische noodzaak en de gepastheid daarvan zal worden getoetst door onze afdeling Naleving en Controle;
  • De eventuele andere PRK’s waarop generieke HIV middelen beschikbaar komen, worden ook geïncludeerd binnen de referentieprijzen mits het economisch model hierdoor niet in gevaar komt.

Bovengenoemde middelen dienen in voldoende mate leverbaar te zijn

In voldoende mate betekent hier dat de producten leverbaar moeten zijn bij twee van de vier grootste groothandels bij een bestelling door een zorgaanbieder in een hoeveelheid die onder normale omstandigheden afdoende moet zijn voor twee weken.

Zilveren Kruis Prijs Correctie (ZPC)

Op bovengenoemde groepen is de ZPC van toepassing.