Definitieve gunning inkoopprocedure 2021-2022 stoppen met roken medicatie

Er zijn geen procedures aanhangig gemaakt tegen de voorlopige gunning aan de derde partij en de eerder aanhangig gemaakte kort gedingen tegen de voorlopige gunningen aan de eerste en tweede partij zijn ingetrokken dan wel hebben een positieve uitspraak van de rechter voor Zilveren Kruis opgeleverd. Vandaar dat vandaag, 16 december 2020, de voorlopige gunning aan de drie geselecteerde partijen definitief is geworden.