Deelafspraak add-ongeneesmiddelen en hoogte nacalculatie-afslag later

Wij communiceerden eerder de datums waarop u de deelafspaak add-ongeneesmiddelen en de hoogte van de nacalculatie-afslag kon verwachten. Helaas is dat niet in alle gevallen gelukt.

Financiële deelafspraak add-ongeneesmiddelen later beschikbaar via zorgverlenersportaal

In ons inkoopdocument intramurale farmacie staat dat de financiële deelafspraak en de prijslijst op 1 oktober via het zorgverlenersportaal beschikbaar zouden zijn. De financiële deelafspraken en prijslijsten waren op die datum wel beschikbaar maar per abuis niet in het zorgverlenersportaalportaal geplaatst. Dit hebben wij op 4 oktober gecorrigeerd.

Sommige ziekenhuizen later op de hoogte van nacalculatie-afslag

In het inkoopdocument hebben we gemeld dat de nacalculatie-afslag op 1 augustus bekendgemaakt zou worden. De hoogte van de afslag was op 1 augustus bekend. Onze inkopers hebben de ziekenhuizen hierover vanaf 1 augustus persoonlijk geïnformeerd. Ziekenhuizen zijn hierdoor mogelijk later dan deze datum ingelicht. Inmiddels is de hoogte van de nacalculatie-afslag ook verwerkt in de modelovereenkomst medisch-specialistische zorg.