Correctie declaraties van Optichambers

Wij gaan declaratieregels van Optichambers tegen een hoger tarief uitbetalen. De nabetaling heeft betrekking op declaratieregels van 2019 voor ons label De Friesland.

Wij betalen de declaratieregels na

Dit doen wij omdat de vergoeding zoals bepaald in het contract geen rekening hield met een prijsstijging in de taxe. Als basis wordt nu de taxeprijs van december 2017 genomen, in plaats van de taxeprijs van mei 2017. Het heeft betrekking op deze ZI-nummers: 16578767, 16578775, 16578783, 16578791.