Correcties drink- en sondevoeding

Wij hebben declaraties van drink- en sondevoeding door een fout te veel uitbetaald.

Wij corrigeren deze declaraties

Dit heeft betrekking op declaraties over heel 2018. Wij betaalden te veel door een foutieve clusterindeling die stond ingeregeld in ons declaratiesysteem. Dit betekent dat we het te veel uitbetaalde bedrag gaan vorderen. De verrekening vindt aankomende weken plaats. Wij betreuren deze situatie. Wij realiseren ons dat dit helaas administratieve lasten met zich meebrengt. Wij bieden onze excuses aan voor dit ongemak.

U hoeft hiervoor niets te doen

Te vorderen bedragen zullen met uw eerstvolgende declaratie verrekend worden.