Correctie eigen bijdrage ADHD 2021

De eigen bijdrage van specifieke geneesmiddelen werden vanaf begin 2021 niet goed door ons verwerkt. Deze correctie geldt alleen voor Zilveren Kruis label. En vond in week 30 plaats.

Vooral voor verzekerden zijn er financiële gevolgen

De correctie heeft vooral financiële gevolgen voor onze verzekerden. Wij vorderen de onterechte door ons betaalde eigen bijdrage terug.

De vergoeding aan apotheken blijft in principe gelijk. Indien toch n.a.v. van deze specifieke correctie een bedrag gevraagd wordt neem dan contact met ons.