Correctie declaraties incontinentiemateriaal absorberend

Door een inrichtingsfout hebben wij een onjuist tarief voor incontinentiemateriaal absorberend aan u uitbetaald. We gaan regels corrigeren die gedeclareerd zijn tussen 1 januari 2020 en 31 januari 2020.

Wij vorderen het teveel betaalde bedrag bij u terug

U ontvangt binnenkort een overzicht van de correctie. Hierin leest u terug welke regels zijn gecorrigeerd. U kunt de vordering zelf betalen. Doet u dit niet, dan verrekenen wij deze automatisch met de eerstvolgende maanddeclaratie. 

Op de website leest u meer over het correctieoverzicht.