Bekendmaking voorlopige gunning voorkeursaanbieder extramurale farmacie 2021 – 2022

Hierbij maakt Zilveren Kruis, in het kader van de Inkoopprocedure ‘voorkeursaanbieder extramurale farmacie’, de voorlopige gunning bekend.

Zilveren Kruis volgt een strikte inkoopprocedure voor het aanwijzen van een ‘voorkeursaanbieder extramurale farmacie’

Deze inkoopprocedure is beschreven in het inkoopdocument ‘Inkoopprocedure voorkeursaanbieder extramurale farmacie’, dat op 1 september 2020 is gepubliceerd op onze website. Van deze procedure maakt ook de nota van inlichtingen onderdeel uit. Deze nota van inlichtingen is eveneens gepubliceerd op de website van Zilveren Kruis.

Voorlopige gunning voorkeursaanbieder extramurale farmacie 2021-2022

Zilveren Kruis is voornemens om De Nationale Apotheek als voorkeursaanbieder extramurale farmacie aan te wijzen en hiervoor aanvullend op de overeenkomst Farmaceutische zorg een addendum aan te bieden.

Op 17 november 2020 wordt de voorlopige gunning definitief

Indien er geen partijen zijn die tegen deze procedure en/of de voorlopige gunning bezwaar maken, wordt de voorlopige gunning definitief op 17 november 2020. De voorkeursaanbieder wordt aangewezen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.