Apotheken kunnen soms nog injectiematerialen verstrekken in 2021

Het hulpmiddelenbeleid DISVV van Zilveren Kruis wijzigt vanaf januari 2021. Dit betekent onder meer dat apotheken niet meer worden gecontracteerd voor injectiematerialen bij diabetesmedicatie.

Het blijft voor apotheken in specifieke situaties mogelijk om injectiematerialen te verstrekken in 2021

Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat injectiematerialen in de volgende situaties vanuit het farmaciecontract nog wel per 1 januari 2021 bij ons kunnen worden gedeclareerd:

  • Voor de (tijdelijke) toediening van medicatie die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit het GVS (m.u.v. insuline);
  • Injectiematerialen die gebruikt worden bij palliatieve/terminale zorg.

U declareert de injectiematerialen in deze situaties rechtstreeks

Wij maken hier aanvullende afspraken over via een addendum op onze basis- en IDEA-overeenkomst farmaceutische zorg. We maken het op deze manier voor u mogelijk om de injectiematerialen te verstrekken en eenvoudig rechtstreeks bij Zilveren Kruis te declareren. De tarieven voor de injectiematerialen zijn gebaseerd op de Zilveren Kruis Geneesmiddelen Prijslijst (ZGP) minus de Zilveren Kruis Prijs correctie (ZPC) van 5,5% met een maximum van € 5,50 per receptregel. Dit is in lijn met de tariefstelling van de voorzetkamers en de anticonceptiematerialen die al onderdeel zijn van de farmacie overeenkomst.