Apotheken mogen in specifieke situaties injectiematerialen verstrekken in 2021

Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat injectiematerialen in de volgende situaties vanuit het farmaciecontract én de hulpmiddelenovereenkomst injectiepennen, injectiespuiten en injectienaalden nog wel per 1 januari 2021 bij ons kunnen worden gedeclareerd.

U ontvangt uiterlijk 15 april 2021 een uitnodigingsmail voor de overeenkomst injectiematerialen 

Vanaf dat moment staat er een overeenkomst voor u klaar  in het zorgverlenersportaal om online af te sluiten.

Het afsluiten van de overeenkomst is nodig om rechtstreeks te declareren bij ons

Wij verzoeken u daarom (her)declaraties vast te houden tot de overeenkomst is gesloten. Vanaf dat moment zijn wij in staat om uw declaraties correct te verwerken. Declaraties die eerder worden ingediend, worden afgewezen.

Met de overeenkomst is het mogelijk om injectiemateriaal in bepaalde situaties zelf te declareren

U verstrekt en declareert zelf wanneer er sprake is van: 

een eerste verstrekking van een insulinesoort of wijziging van merk insuline. U levert in dit geval de injectiematerialen met de insuline mee; 
als er sprake is van toediening van geneesmiddelen die vanuit het GVS worden vergoed, niet zijnde insuline én waarbij het noodzakelijk is om injectiematerialen te verstrekken vanuit de clusters 1 t/m 5.

Wij regelden eerder in de farmacie overeenkomst al de verstrekking van injectiematerialen vanuit cluster 6 en 7 voor de toediening van GVS geneesmiddelen

De tarieven voor deze injectiematerialen zijn gebaseerd op de Zilveren Kruis Geneesmiddelen Prijslijst (ZGP) minus de Zilveren Kruis Prijs correctie (ZPC) van 5,5% met een maximum van € 5,50 per receptregel. Dit is in lijn met de tariefstelling van de voorzetkamers en de anticonceptiematerialen die al onderdeel zijn van de farmacie overeenkomst.

U vindt de clusterlijst injectiemateriaal op de pagina verbandmiddelen:

Fertiliteitsmiddelen komen niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de Regeling Hulpmiddelen

Fertiliteitsmiddelen zijn niet (meer) opgenomen in het GVS. De bekostiging van deze middelen valt onder medisch specialistische zorg. Ook de materialen die nodig zijn voor de toediening van de fertiliteitsmiddelen vallen onder de kosten van medisch specialistische zorg.   

Wenst u geen injectiematerialen zelf te leveren?

U verwijst onze klanten in dat geval naar de Medisch Speciaalzaak. Zij kunnen hiervoor terecht bij de Medisch Speciaalzaken die wij hiervoor hebben gecontracteerd.