U kunt uw overeenkomst uiterlijk 10 december 2020 afsluiten

We verschuiven de deadline voor het afsluiten van een overeenkomst van 1 december naar 10 december 2020. Wanneer u binnen deze termijn uw overeenkomst tekent garanderen wij dat de tarieven tijdig in onze systemen zijn ingeregeld.

We zijn met verschillende apotheekketens en -koepels in overleg over aanvullende diensten en/of serviceaspecten en de bijbehorende opslag. Hiervoor geldt ook dat er overeenstemming moet zijn voor de deadline zodat wij de opslagen op het tarief tijdig en correct kunnen verwerken. Als u na 10 december tekent kunnen wij de tarieven niet tijdig inregelen en worden uw declaraties conform onze polisvoorwaarden afgehandeld als niet-gecontracteerde zorg.

Uw overeenkomst voor 2021 – 2022 staat klaar in het Zilveren Kruis Zorgverlenersportaal

De inloggegevens hiervoor ontving u in de week van 5 oktober. Indien u in 2021 geen overeenkomst met Zilveren Kruis wenst af te sluiten dan kunt u dit ook aangeven in het Zorgverlenersportaal. Wij informeren onze verzekerden over gecontracteerde zorg vanaf 1 januari 2021. Wij adviseren onze verzekerden om altijd gecontracteerde zorgaanbieders te gebruiken. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via e-mail: zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl.