Aanpassing tijdsplanning inkoopprocedure preferente geneesmiddelen 2021-2022 inzake Macrogol (SST 428)

Hierbij informeren wij u over een aanpassing in de tijdsplanning inkoopprocedure - zoals opgenomen in artikel 3.6 van de Leidraad voor het indienen van een inschrijving - voor de productcategorie SST 428 (orale combinatiepreparaten met de werkzame stof macrogol, SST 428).

Een van de inschrijvers op SST 428 is een kort geding gestart. De definitieve gunning voor SST 428 zal daarom niet plaatsvinden op 18- 09 -2020, maar binnen twee weken nadat uitspraak is gedaan in dit kort geding (dat na de voorlopige gunningsbeslissing is aangespannen).

De tijdsplanning voor andere SSTs blijft ongewijzigd en zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.