Paramedische zorgaanbieders gaan mee in de salarisverhoging in de zorg

Eind september is er vanuit het kabinet besloten om salarisverhoging in de zorg door te voeren. We vinden het belangrijk dat onze paramedische zorgaanbieders meegaan in de salarisverhoging. Vandaar dat Zilveren Kruis ervoor kiest om dit ook door te voeren voor de paramedische beroepsgroepen. Hiermee voeren we op de looncomponent (OVA) van de index de 1,13% verhoging door.

Nieuwe tarievenlijst vindt u in VECOZO

De nieuwe tarievenlijst is als bijlage toegevoegd aan uw contract. U vindt de nieuwe tarievenlijst in uw persoonlijke omgeving in VECOZO.