Beleid en contract eerstelijnsverblijf

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Overeenkomst en planning

In het zorginkoopportaal van VECOZO zetten wij een aanbieding voor u klaar. Bekijk de planning in het inkoopbeleid hierboven.

Vragen & antwoorden

Wij zien dat de declaratiepatronen vanaf maart 2020 afwijken van voorgaande jaren. Dit is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de coronacrisis. Om voor het jaar 2021 een zo passend mogelijk voorstel te doen, wijzigen we voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en GZSP de kaders voor het financieel beleid. We hanteren voor het berekenen van de ELV budgetten voor 2021 de periode 1 maart 2019 tot en met 29 februari 2020. In het geval dat wij voor het tarief rekening houden met de doelmatigheid van een aanbieder, hanteren wij dezelfde periode.

Wij kopen voldoende zorg voor onze verzekerden in. Om de omzetplafonds te bepalen gebruiken we de declaratie gegevens van een heel jaar. Hierdoor wordt rekening gehouden met seizoenspatronen. Ook gebruiken we de zorgvraagontwikkeling in de regio mee.

Vergoeding van productie boven het omzetplafond is niet vanzelfsprekend en afhankelijk van doelmatigheid en zorgvraag in de regio Afhankelijk van de noodzaak en de doelmatigheidscategorie kan het plafond in de loop van het jaar verhoogd worden. Hierbij kijken we ook naar de realisatie en de zorgvraagontwikkeling in de regio.

Evenals in 2020 hanteren wij voor grote zorgaanbieders in 2021 een doelmatigheidsmodel voor de vergoeding van de eventuele productie boven het afgesproken omzetplafond. Dit wordt bepaald op basis van (gecorrigeerde) gemiddelde ligduur op de prestaties ELV laag complex en ELV hoog complex. Per kwartaal delen wij hierover spiegelinformatie met u. De uitwerking van de categorieën met eventuele vergoeding voor geleverde zorg boven het afgesproken omzetplafond lichten we uiterlijk 21 september 2020 verder toe in ons tarief- en volumevoorstel in VECOZO.

Bij reguliere aanbieders vergoeden wij de productie tot 50% boven het afgesproken omzetplafond. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief. De uitwerking hiervan lichten we uiterlijk 21 september 2020 verder toe in ons tarief- en volumevoorstel in VECOZO.

Grote aanbieders kunnen een extra tariefopslag afspreken als zij een aanvullende doelmatigheidsafspraak maken. Wij zien dat de declaratiepatronen vanaf maart 2020 afwijken van voorgaande jaren. Dit is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de coronacrisis. Het referentiekader voor de verbeterafspraak van 2021 is daarom aangepast. Wij vergelijken de gerealiseerde gemiddelde ligduur van 2021 met de gemiddelde ligduur van in de periode 1 maart 2019 tot en met 29 februari 2020.

 

Wij hanteren de index zoals deze door de NZa wordt vastgesteld. De NZa neemt bij deze index zowel de verhoging in arbeidskosten (voor wijkverpleging is dit de OVA) als de algemene inflatie mee.

In ons inkoopdocument 2020 stond: “Biedt u 24 uur per dag verpleegkundige zorg en is geneeskundige zorg 24 uur per dag beschikbaar?” en “Is de eerstverantwoordelijke een verpleegkundige met minimaal deskundigheidsniveau 4?”
Wij denken dat de omschrijving zoals in het inkoopdocument 2021 staat beter past bij de zorgvraag op het ELV. Het betreft immers medisch noodzakelijk verblijf. Om die reden zijn wij van mening dat er 24 uur per dag verpleegkundig toezicht moet kunnen zijn. Indien hiervan (in overleg met de huisarts) wordt afgeweken, vragen wij u om in deze specifieke gevallen contact op te nemen met Zilveren Kruis. Wij zullen specifiek naar deze wijziging verwijzen in hoofdstuk 1 van het inkoopbeleid.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021