Beleid en contract eerstelijnsverblijf

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Wij kopen voldoende zorg voor onze verzekerden in. Om de omzetplafonds te bepalen gebruiken we de declaratie gegevens van een heel jaar. Hierdoor wordt rekening gehouden met seizoenspatronen.

Vergoeding van productie boven het omzetplafond is niet vanzelfsprekend en afhankelijk van doelmatigheid en zorgvraag in de regio. Afhankelijk van de noodzaak en de doelmatigheidscategorie kan het plafond in de loop van het jaar verhoogd worden. Hierbij kijken we ook naar de realisatie en de zorgvraagontwikkeling in de regio. 

Bij reguliere aanbieders vergoeden wij de productie tot 50% boven het afgesproken omzetplafond. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief. De uitwerking hiervan lichten we toe in ons tarief- en volumevoorstel in VECOZO.

Wij zijn van mening dat er ook bij ELV laag complex 24 uur per dag verpleegkundig toezicht moet kunnen zijn. Het betreft immers medisch noodzakelijk verblijf. Indien hiervan (in overleg met de huisarts) wordt afgeweken, vragen wij u om in deze specifieke gevallen contact op te nemen met Zilveren Kruis. Wij zullen specifiek naar deze wijziging verwijzen in hoofdstuk 1 van het inkoopbeleid.

Wanneer een aanbieder een plafond heeft voor zowel GRZ als ELV staan wij substitutie van GRZ budget naar ELV toe. Substitutie van ELV naar GRZ is niet mogelijk. Meer informatie kunt u teruglezen in uw overeenkomst. Mocht u, ondanks het overproductiebeleid, toch verwachten het budgetplafond te bereiken, neem dan contact op met uw inkoper of neem contact met ons op. In het formulier wordt informatie gevraagd die wij nodig hebben om uw verzoek te beoordelen.

Om de doorstroom op het tijdelijk medisch verblijf te bevorderen hebben wij een verplichte machtigingsprocedure voor ELV laag complex en ELV hoog complex bij een behandelduur langer dan 90 dagen. Wij maken een uitzondering voor overplaatsen om ruimte te maken voor Corona patiënten.

Als er sprake is van overplaatsing naar een andere zorgaanbieder omwille van het creëren van plekken voor coronapatiënten, mag dit worden gezien als een nieuw verblijf. Dit betekent dat indien de zorg langer dan 3 maanden duurt, u alleen hoeft uit te gaan van de ligdagen na de overplaatsing. De ligdagen bij de vorige zorgaanbieder hoeft u niet mee te tellen. Een machtiging voor verlenging kunt u online aanvragen.

Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.