Beleid en contract coördinatiefunctie tijdelijk verblijf

Wilt u weten wat er voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Vragen & antwoorden

Wij begrijpen voor dergelijke financiering dat het wenselijk is dat zorgverzekeraars elkaars afspraken volgen maar volgens wet- en regelgeving moeten verzekeraars voor hun eigen verzekerden contractafspraken maken met de zorgaanbieders. Wel is landelijk afgesproken om zoveel als mogelijk congruent beleid te hanteren tussen verzekeraars. Wij adviseren u zo volledig mogelijk te zijn in de informatieverstrekking over de financiële afspraken naar andere (volgende) verzekeraars en de problemen waar u tegenaan loopt met de verzekeraars te specificeren en naar uw preferente verzekeraar op te sturen.

Bij de opstart van de eerste coördinatiefuncties in 2017 is op landelijk niveau besloten de zorgkantoorregio’s aan te houden vanwege de overheveling van het ELV vanuit de Wlz naar de Zvw. Op dit moment zien wij versnippering van coördinatiefuncties tijdelijk verblijf waarbij in sommige gevallen sprake is van te kleine regio’s om van een (boven)regionale functie te spreken. Afhankelijk van de regio kan een coördinatiefunctie meerdere ziekenhuizen en huisartsengroepen bedienen. In 2022 gaan wij met zorgaanbieders in gesprek over het werkgebied van coördinatiefuncties en de mogelijkheden voor het samenvoegen van coördinatiefuncties in de regio.

Lees onze visie

Zorg dichterbij

Zorg dichterbij mensen en bij voorkeur digitaal en thuis. Zo brengen wij gezondheid dichterbij voor iedereen.