Beleid en contract coördinatiefunctie tijdelijk verblijf

Wilt u weten wat er volgend jaar voor u verandert? Lees er meer over in ons inkoopbeleid. U leest er ook wie een overeenkomst kan krijgen. En meer over het proces en de planning van de contractering.

Documenten

Overeenkomst en planning

In het zorginkoopportaal van VECOZO zetten wij een aanbieding voor u klaar. Bekijk de planning in het inkoopbeleid hierboven.

Vragen & antwoorden

We vinden het een goede ontwikkeling dat de coördinatiefunctie in uw regio steeds vaker gebruikt wordt voor bemiddelingen naar het tijdelijk verblijf door verwijzers. Voor continuïteit van de afspraken houden we ons beleid aan zoals beschreven in het inkoopbeleid. Wij gaat hierbij uit van 100% van de bemiddelingen van het ELV in de hele regio waardoor er voldoende ruimte om is om door te ontwikkelen. Voor 2022 herzien wij dit financiële beleid en kijken we of dit nog aansluit bij de ontwikkeling die de coördinatiefuncties dan hebben gemaakt.

Wij begrijpen voor dergelijke financiering dat het wenselijk is dat zorgverzekeraars elkaars afspraken volgen maar volgens wet- en regelgeving moeten verzekeraars voor hun eigen verzekerden contractafspraken maken met de zorgaanbieders. Wel is landelijk afgesproken om zoveel als mogelijk congruent beleid te hanteren tussen verzekeraars. Wij adviseren u zo volledig mogelijk te zijn in de informatieverstrekking over de financiële afspraken naar andere (volgende) verzekeraars en de problemen waar u tegenaan loopt met de verzekeraars te specificeren en naar uw preferente verzekeraar op te sturen.

Bij de opstart van de eerste coördinatiefuncties in 2017 is op landelijk niveau besloten de zorgkantoorregio’s aan te houden vanwege de overheveling van het ELV vanuit de Wlz naar de Zvw. Op dit moment zien wij te veel versnippering van coördinatiefuncties tijdelijk verblijf waarbij in sommige gevallen sprake is van te kleine regio’s om van een (boven)regionale functie te spreken. Afhankelijk van de regio kan een coördinatiefunctie meerdere ziekenhuizen en huisartsengroepen bedienen.
In 2020 hebben wij ruimte gegeven om naar één coördinatiefunctie per zorgkantoorregio toe te werken. Indien in 2021 vanwege specifieke redenen hiervan wordt afgeweken dan kan dit enkel in overleg met uw inkoper.

Zorginkoopbeleid 2021

Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Lees er meer over in ons zorginkoopbeleid. Bekijk ook andere inkooponderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.

Ga naar het zorginkoopbeleid 2021