Zorgaanbieders ontvangen documenten nieuwe selectieve inkoopprocedure 2022-2023

Alle documenten die onderdeel zijn van de nieuwe selectieve inkoopprocedure eerstelijnsdiagnostiek (eld), de leidraad en zijn bijlagen, zijn vandaag verzonden naar alle aanbieders.

De inhoudelijke doestellingen en scope van de nieuwe inkoopprocedure zijn niet veranderd. Wel hebben we de procedure op enkele punten verhelderd. Ook de tijdlijnen zijn aangepast.

Deze inkoopprocedure geldt alleen voor klinische chemie, medische microbiologie en pathologie

De inkoopprocedure geldt in de 11 regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is. Diagnostiek voor regio’s waar wij niet de grootste verzekeraar zijn, kopen wij op een reguliere manier in. Het inkoopbeleid voor de overige regio’s in Nederland en de overige diagnostiek vindt u op de pagina over eld.