Zilveren Kruis start nieuwe procedure selectieve inkoop ELD

Enkele weken geleden zijn we gestart met de selectieve inkoopprocedure ELD, zoals beschreven in de Inkoopleidraad eerstelijns diagnostiek 2022-2023.

Wij hebben onvoldoende inschrijvingen en aanbiedingen ontvangen

Helaas is de procedure niet verlopen zoals we hadden verwacht. Zo zijn er technische onregelmatigheden opgetreden bij de inschrijvingen en het indienen van een aanbod via Negometrix. Op grond hiervan heeft Zilveren Kruis moeten constateren dat er onvoldoende inschrijvingen en aanbiedingen waren, om de selectieve inkoopprocedure tot een succes te maken.

Zilveren Kruis wil alle aanbieders een eerlijke kans bieden om zich in te schrijven

Zilveren Kruis heeft daarom besloten op grond van de “Inkoopleidraad eerstelijnsdiagnostiek 2022 – 2023” de huidige inkoopprocedure in te trekken.

Zilveren Kruis zal een nieuwe selectieprocedure voor het jaar 2022 – 2023 starten via e-mail in plaats van via een portal

Daarmee kan Zilveren Kruis haar inkoopbeleid op een goede en verantwoorde wijze omzetten in goede contractering.

Wij zijn nu bezig met de voorbereiding voor een nieuwe aangepaste selectieve inkoopprocedure

De inhoudelijke doelstellingen van het beleid zullen niet veranderen. Over de nieuwe procedure zullen wij u uiterlijk 30 april informeren per e-mail en op de website.