Publicatie Nota van Inlichtingen voor selectieve inkoop

Hierbij informeren wij u over het feit dat wij de Nota van Inlichtingen hebben gepubliceerd. 

De Nota van Inlichtingen is gedeeld met alle aanbieders per e-mail

Deze Nota van Inlichtingen is onderdeel van het zorginkoopbeleid en de selectieve inkoopprocedure Eerstelijnsdiagnostiek 2022-2023 die op 30 april 2021 is gepubliceerd.