Digitale contracteerprocedure voor eerstelijnsdiagnostiek 2022

Voor 2022 kopen wij eerstelijnsdiagnostiek in via een digitale contracteerprocedure. Dit betekent dat wij met aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek afspraken maken via het zorginkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen op het zorginkoopportaal van VECOZO heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste autorisatie. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen. Wij adviseren u daarom om uw aanvraag op tijd in te dienen. Ga naar aanvragen en wijzigen op vecozo.nl en vul het online formulier in.

U ontvangt van VECOZO een uitnodiging om onze vragenlijst te beantwoorden

U logt voor dit uitvraagportaal in met uw VECOZO-certificaat. In VECOZO loopt u een vragenlijst door waarin u aangeeft of u per 1 januari 2022 voldoet aan de inkoopvoorwaarden zoals opgenomen in dit inkoopbeleid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, ontvangt u een conceptovereenkomst die u digitaal kunt ondertekenen. Tot aan de sluiting van VECOZO kunt u uw overeenkomst met Zilveren Kruis digitaal ondertekenen Als u een vraag heeft over de overeenkomst, kunt u deze aan ons stellen via ons contactformulier.

Meer over het zorginkoopportaal op vecozo.nl