Voorwoord

Het voelt dubbel. Ons zorginkoopbeleid 2021 bekendmaken terwijl het coronavirus Nederland aan banden legt. Met een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgprofessionals stellen alles in het werk om iedereen tijdig de noodzakelijke zorg te verlenen. Daar kan ik alleen maar een diepe buiging voor maken.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop

Ik vind het ook mooi hoe onze eigen mensen het zorgveld ondersteunen. Als verzekeraar en als zorgkantoor. Zo nemen wij deel aan de Regionale Overleggen Acute Zorgketen. Daar komen alle vragen samen met betrekking tot onder meer capaciteit, beschikbaarheid van hulpmiddelen en financiële knelpunten. Ik vind het in deze crisissituatie belangrijk dat wet- en regelgeving of financiële vraagstukken ziekenhuizen niet belemmeren om de continuïteit van (acute) zorg te blijven garanderen. En er gebeurt meer.

Digitalisering neemt een vlucht. Het OLVG en leverancier Luscii maken in 5 dagen een app: de OLVG corona check. Longartsen, verpleegkundigen, technici en andere medewerkers op allerlei vlakken werken letterlijk klokje rond om de app vanaf 17 maart aan de inwoners van Groot-Amsterdam beschikbaar te stellen. Op dezelfde dag opent regio Eemland een digitale huisartsenpost. Ruim 350.000 mensen kunnen voortaan op het platform vragen stellen aan de huisarts. Of naar het online spreekuur voor klachten zoals infecties, wonden en keel-, oog- en blaasontstekingen.

Ook de samenwerking in de regio intensiveert. Huisartsenposten in Rotterdam zijn overdag open. Om collega’s in de dagpraktijken te ontlasten. En bel je de huisarts dan kun je zomaar een medisch student aan de lijn treffen.

Daarnaast brengt de huidige situatie een saamhorigheid in Nederland naar boven. Er klinkt massaal applaus in ons land voor alle mensen in de zorg. Vrijwilligers schieten te hulp om de schone was voor ziekenhuizen op te vouwen. Duizenden voormalig verpleegkundigen zijn bereid om voor even weer aan het bed te staan.

Zo kan ik nog heel lang doorgaan. Laten we dat met elkaar vasthouden. Om zo nu tijdens de coronacrisis, maar ook daarna de Juiste Zorg op de Juiste Plek te realiseren. Dichterbij mensen en bij voorkeur thuis. Dat is niet alleen mijn grote wens, maar ook mijn ambitie. Graag wil ik die ambitie met u als zorgaanbieder waarmaken. 

Terug naar overzicht en inkooponderwerpen

Strategie

De Juiste Zorg op de Juiste Plek, zo mogelijk en gewenst veilig thuis.

Innovatie

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Nu en in de toekomst.

Kwaliteit

Verbeteren kwaliteit van zorg en inzicht voor klanten blijven speerpunten.