Zorg Veilig Thuis als strategisch speerpunt

Veel mensen vinden het prettig om zorg thuis te krijgen. Zij ervaren dat zorg in hun eigen omgeving hun meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort geeft. Wij vinden het belangrijk dat patiënten deze mogelijkheid hebben. Zolang dit medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat. Samen met u versnellen we graag de beweging van zorg naar huis. Ons strategisch thema Zorg Veilig Thuis levert een substantiële bijdrage aan de zorgtransformatie.

Meer regie, comfort en flexibiliteit voor onze klanten

De beweging van zorg naar huis is aan de gang. Patiënten gaan minder vaak naar een zorginstelling. In plaats daarvan hebben zij online contact met hun zorgverlener, monitoren zelf hun lichaamsfuncties of ondergaan thuis een behandeling. Het gebruik van deze technologische en digitale mogelijkheden speelt in op hun behoefte om zorg in de eigen omgeving te ontvangen.

Daarnaast stellen deze mogelijkheden ons in staat de groeiende zorgvraag te beantwoorden en de zorg betaalbaar te houden. De productiviteit neemt toe en de kosten af. Het samenspel van digitale mogelijkheden, (medische) zorg thuis en fysieke zorg bij zorgaanbieders is hierbij heel belangrijk.

Terug naar strategie