Samen leren & ontwikkelen

We ontwikkelen samen met partijen passende inkoopmodellen en financieringsvormen voor zorg naar huis. Dit doen we al voor de ziekte van Crohn en COPD. En breiden we graag uit. Of we werken aan de juiste randvoorwaarden voor opschaling.

Denkt u aan het faciliteren van kennisdeling, bewijslast voor de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid. Of het oplossen van knelpunten rondom logistiek, IT en privacy. Voor medisch specialistische zorg stellen we transformatiegelden ter beschikking. Zo faciliteren we lokale initiatieven van ziekenhuizen die zorg naar huis brengen. Ook om ervan te leren. Daarnaast doen we met zorgaanbieders aanvragen voor de SET-regeling om de opvang van zorg in de thuissituatie te versterken. Financiering is ten slotte ook mogelijk door aanspraak te maken op een van onze fondsen zoals Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG).

Terug naar strategie