Digitale gegevensuitwisseling basis voor online contact en monitoring

Adequate overdracht en uitwisseling tussen zorgverleners is een belangrijke voorwaarde voor kwalitatief goede, veilige en doelmatige zorg.

We verwachten van zorgaanbieders dat zij hun digitale basis op orde hebben. Dat betekent dat u systemen implementeert die digitale intra- en transmurale gegevensuitwisseling mogelijk maken én dat uw zorgverleners deze gebruiken. Voor implementatie van nieuwe systemen kunt u VIPP-gelden aanvragen. Het voldoen aan de normen zoals die gelden in de VIPP-regeling, is een nieuwe kwaliteitsvoorwaarde in het inkoopbeleid. Als u hieraan (nog) niet voldoet, gaan wij graag met u in gesprek en maken zo nodig een verbeterafspraak.

Een voorbeeld ter illustratie

Zorgbemiddeling begeleidt klanten met een hulpvraag naar de juiste zorg. Vorig jaar belden 6.000 klanten met een GGZ zorgvraag. Met een GGZ Online behandeling hebben patiënten via beeldbellen direct persoonlijk contact met een psycholoog. Met een smartphone, tablet of computer. De behandeling is flexibel in te plannen, consulten kunnen ook 's avonds of in het weekend. Doordat patiënten de zorg thuis ontvangen, zijn zij sneller aan de beurt.

Terug naar strategie