3 manieren om zorg naar thuis te brengen

Online contact met de zorgverlener, monitoring bij (chronisch) zieken en behandeling thuis.

Online contact met de zorgverlener

Patiënten hebben wanneer het hen uitkomt - thuis of onderweg - online contact met hun zorgverlener. Een goede oplossing voor mensen die slecht ter been zijn of voor mensen die een druk leven leiden. Voor COPD-patiënten is beeldbellen een enorme uitkomst. Zij houden energie over als zij vanuit huis hun arts spreken. En geen ziekenhuisbezoek hoeven af te leggen.

Monitoring bij (chronisch) zieken

Steeds meer chronisch zieken monitoren zelf hun ziektesymptomen en/of hun lichaamsfuncties met apps. De apps geven feedback en signaleren bijzonderheden. Zodra verslechtering wordt geconstateerd, roept de arts de patiënt op. Een voorbeeld is telemonitoring bij een chronische darmaandoening. Patiënten houden zelf hun symptomen bij. Hun MDL-arts kijkt op afstand mee. 24/7 in contact staan met hun arts voelt veilig. En ze hebben meer regie over hun leven.

Behandeling thuis

De mogelijkheden voor thuisbehandeling nemen toe. Voorbeelden zijn beademing, infuustherapie, chemotherapie en nierdialyse. Ook voor patiënten die psychische zorg nodig hebben, is GGZ Online beschikbaar. Hierdoor kunnen ze sneller aan hun herstel werken. Zelfs voor ernstig zieke mensen met chronisch hartfalen, COPD of kanker is behandeling thuis steeds meer mogelijk. Het vermindert het risico op ziekenhuisinfecties en een delier. Patiënten vinden het daarnaast fijn na de acute fase de langdurige (na)behandeling en controle in hun vertrouwde omgeving te ondergaan.

Terug naar strategie