Ondersteuning met Transformatiegelden

Zo zijn we met Ziekenhuis Tergooi een samenwerking gestart bij de bouw van een nieuw ziekenhuis. Een veel kleiner ziekenhuis, waar Tergooi 20% van de zorg buiten het ziekenhuis organiseert.

De zorg in de regio wordt samen met huisartsen, verpleeghuizen en patiënten opnieuw ingericht. Alleen als het moet binnen de muren van het ziekenhuis, als het kan dichterbij de patiënt: in de regio, de wijk, of achter de voordeur. Inzet van technologie is daarbij onmisbaar. Online consulten, zorg en monitoring op afstand: er kan al heel veel en dat wordt steeds meer. Alleen vanuit eensgezinde inspanning kunnen wij deze zorgtransformatie zodanig vormgeven en betaalbaar houden, dat deze past bij de wensen en eisen van patiënten van nu. We laten daarbij de keuzevrijheid voor de patiënt aanjager zijn van innovaties. Dat patiënten zich moeten aanpassen aan het aanbod is achterhaald. Ook met het Isala Ziekenhuis zoeken we actief samenwerking. Zo zetten wij ons gezamenlijk in om 10% van de zorg die nu in het Isala plaatsvindt anders te organiseren.

Terug naar innovatie