Samen maken we een goede innovatie groot

Wij geven innovaties de ruimte om tot bloei te komen. Omdat ze zo belangrijk zijn in een tijd waarin het een grote uitdaging is de zorgkosten te beheersen.

We nodigen iedereen uit een vernieuwend idee in te dienen. Wij denken graag in een vroeg stadium mee. Er zijn verschillende mogelijkheden van (financiële) ondersteuning via transformatiegelden, stichtingen en inkoopafspraken. Een idee of initiatief voldoet aan de volgende criteria:

  • draagt bij aan verplaatsen van zorg naar huis door online contact met een zorgverlener, monitoring bij chronisch zieken of behandeling thuis
  • heeft potentie voor gebruik door grote groepen patiënten
  • heeft aantoonbare waarde voor de patiënt of bewerkstelligt meer patiëntparticipatie
  • heeft steun in het zorgveld en bij patiënten(vereniging)
  • heeft een positief effect op kwaliteit van zorg en/of leven
  • draagt bij aan een besparing van de zorgkosten per jaar.

Initiatieven ontvangen wij graag inclusief een implementatieplan en business case via Zorginnovatiedesk . Een concrete bijdrage leveren wij in de vorm van een advies. Of het leidt tot het inkoopbaar maken en opschalen van de innovatie.

Terug naar innovatie