Financiƫle ondersteuning door stichtingen

Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG), Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS) en Stichting Theia zijn te benaderen voor financiƫle ondersteuning om zorggerelateerde projecten te realiseren en implementeren.

3 voorbeelden van ondersteunde initiatieven

Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG), Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (Fonds SGS) en Stichting Theia hanteren eigen doelstellingen en criteria die passen bij hun identiteit als zelfstandige stichting. De gemeenschappelijke noemer is dat de uitkomsten van projecten ten goede komen aan de belangen van de klanten van Zilveren Kruis.

Uitbreiding van de Cyberpoli met de diagnose pediatrische trombose

Cyberpoli.nl is een interactieve internetpolikliniek voor kinderen en jongeren met een aandoening of beperking. Op de Cyberpoli halen ze relevante informatie over hun ziekte. Komen in contact met andere kinderen. En stellen vragen aan een professioneel team van behandelaars en ervaringsdeskundigen. 22 Ziektebeelden staan inmiddels op dit interactieve platform. Aan alle diagnoses zijn in totaal 141 medisch specialisten en ervaringsdeskundigen verbonden.

Het project is een initiatief van Stichting Artsen voor Kinderen. In samenwerking met een kerngroep behandelaars van het Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis en uit het land. Deze manier van voorlichting heeft effect op de antistollingszorg, op het vergroten van de zelfredzaamheid en -educatie. Op het oplossen van praktische problemen voor kinderen en ouders. Maar ook op het bieden van emotionele steun en het bevorderen van communicatie tussen kinderen onderling.

Ontwikkeling digitale beslistool voor gepersonaliseerde diagnostiek bij mensen met een ernstig psychische aandoening (EPA)

In de zorg voor mensen met een ernstig psychische aandoening is het doel hen optimaal te laten herstellen zodat a) symptomen zoveel mogelijk naar de achtergrond verdwijnen b) zij optimaal functioneren en c) zij leren leven met hun psychische kwetsbaarheid. In de praktijk blijkt het lastig de focus breder te maken dan alleen de aandacht voor de klachten. De NHL Stenden Hogeschool richt zich in dit project op het ontwikkelen van een digitale tool, samen met professionals en patiënten. Een tool die gericht is op het beter in kaart brengen van klachten, krachten en wensen van mensen. Op die manier komt men tot meer gepersonaliseerde diagnostiek en ondersteuning. Met een goed werkbare webbased tool krijgen patiënten ook meer regie over hun behandeling. De tool wordt ingezet bij een aantal grote GGZ aanbieders.

'Proof of concept' Huisarts 2.0: onderzoek en implementatie van het concept digitale huisarts

De huisartsenzorg staat onder druk door een toenemende vraag en een afnemend aanbod. Dit probleem doet zich vooral voor in krimpgebieden waar geen opvolgers zijn. Of in stedelijke gebieden waar er onvoldoende huisartsen zijn. In Amsterdam werkt de huisartsenpraktijk Westerdokters op een zeer efficiënte en patiëntgerichte werkwijze. Omdat de praktijk de nadruk legt op planbare processen en zorg op afstand. Fysieke consulten gebeuren alleen op afspraak (uitgezonderd spoed) en patiënten plannen die zelf in. De (huis)arts is het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en doet zelf de triage in plaats van de assistente in een reguliere praktijk. Het resultaat is dat de huisarts 60 tot 70% van de consulten op afstand - via telefoon of chat - direct afhandelt. En de patiënt dus geen fysieke vervolgafspraak nodig heeft. Deze werkwijze is met succes toegepast in een krimpgebied in Drenthe. Onderzoek gaat inzicht verschaffen wat het effect is op de kwaliteit van zorg, kosten en ervaringen van zowel patiënten als zorgverleners. Het National e-Health Living Lab (NeLL-LUMC) voert het onderzoek uit. Het vindt plaats in Noord-Holland, Noord-Brabant en Drenthe.

De financiële middelen van SAG zijn voor 2020 beperkt. Projecten moeten passen in het jaarthema van SAG. Die beperking geldt niet voor Fonds SGS en Stichting Theia.

Meer over zorginnovaties en financiële ondersteuning

Terug naar innovatie