Eigen regie en zorg in de thuissituatie

Innovaties die we stimuleren sluiten aan bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Focus ligt daarbij op het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie.

Nieuwe technologie maakt behandelingen minder ingrijpend. Het brengt zorg op afstand binnen bereik. Deze beweging ziet u terug in onze meerjarenstrategie Zorg Veilig Thuis. Onze klanten geven aan dat door eigen regie, zij bewuster omgaan met hun zorg en gezondheid (lees: gezonde leefstijl). Door bewuste keuzes staan zij meer in hun kracht en ervaren een betere kwaliteit van leven. Een ander groot voordeel is dat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven. Een ziekenhuisbezoek is niet altijd nodig. Wanneer een behandeling in het dagelijkse leven wordt ingepast, voelen zij zich zelfstandiger en flexibeler. Vanzelfsprekend spelen we in op verschillende behoeften. Zo doen sommigen veel zelf. Anderen willen meer hulp en ondersteuning. Innovaties dragen uiteindelijk voor iedereen bij aan een betere gezondheid. Ze verhogen de ervaren kwaliteit van zorg en hebben een positief effect op de betaalbaarheid (het Triple Aim principe).

Terug naar innovatie