Innovatie

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te waarborgen. Nu en in de toekomst.

Eigen regie en zorg in de thuissituatie

Innovaties die we stimuleren sluiten aan bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Focus ligt daarbij op het verplaatsen van zorg naar de thuissituatie.

Samen maken we goede innovatie groot

Wij geven innovaties de ruimte om tot bloei te komen. Omdat ze zo belangrijk zijn in een tijd waarin het een grote uitdaging is de zorgkosten te beheersen.

Ondersteuning met Transformatiegelden

Alleen vanuit eensgezinde inspanning kunnen wij zorgtransformatie vormgeven en betaalbaar houden, zodat deze past bij de wensen en eisen van patiënten van nu.

Financiële ondersteuning door stichtingen

Bekijk 3 voorbeelden van ondersteunde initiatieven door aan ons gelieerde stichtingen die ten goede komen aan de belangen van de klanten van Zilveren Kruis.