Contracteren Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Inkoopbeleid voor 2019

Zilveren Kruis heeft in april 2017 het inkoopbeleid 2018 voor Zintuiglijk Gehandicaptenzorg gepubliceerd. We hebben tweejarige overeenkomsten gesloten voor 2018 en 2019. Wij publiceren daarom voor 2019 geen nieuw inkoopbeleid. Aanbieders die in aanmerking wensen te komen voor een overeenkomst 2019 kunnen een mail sturen naar: specialisten.digitaalcontracteren@zilverenkruis.nl o.v.v. ‘Nieuwe zorgaanbieder Zintuigelijk Gehandicaptenzorg’ en AGB code.