Verzoek eenzijdige zorgbeëindiging wijkverpleging

Bij een eenzijdige beëindiging van zorg bent u contractueel verplicht om een melding te maken bij Zilveren Kruis. Gebruik onderstaand webformulier voor de melding aan Zilveren Kruis. U mag de zorgverlening pas stoppen na toestemming van Zilveren Kruis.

 

Javascript moet in uw browser zijn ingeschakeld om dit formulier te kunnen gebruiken.


 

Neem contact op met het zorgkantoor van Zilveren Kruis.


 

Vanaf hier stopt voor u het invullen van het webformulier. Wij vragen uw aandacht voor het volgende

U heeft met onze verzekerden een zorgovereenkomst opgesteld en getekend. De afspraken die hierin zijn opgenomen vallen o.a. onder een leveringsplicht en een zorgplicht. Wij informeren u over een aantal wettelijke rechten en plichten geldend voor zorgverleners maar ook zorgverzekeraars.

De zorg mag niet zomaar worden beëindigd of geweigerd
U heeft met de verzekerde afgesproken zorg te leveren volgens de zorgbehoefte van de cliënt. Dit heeft u vastgelegd in het zorgplan die zowel door u als de cliënt is ondertekend. Bij eenzijdig zorgbeëindiging verloopt niet automatisch de afspraken die u en uw cliënt hebben geborgd in het zorgplan en zorgovereenkomst. Uw contractuele leveringsplicht en zorgplicht naar de cliënt toe, is juridisch nog van kracht. Wij mogen onze verzekerden hierop wijzen. Onze verzekerde mag u hierop aanspreken.

U blijft verantwoordelijk voor de zorgverlening
Voorop staat dat u als zorgaanbieder verantwoordelijk blijft voor de zorg totdat er een passende alternatief is gevonden. Een alternatief kan zijn dat de zorg overgedragen wordt naar een andere partij of dat er een andere passende oplossing voor de situatie wordt gevonden. De coördinatie voor het aanbieden van de alternatieve oplossingen ligt bij u. Uiteraard is een samenwerking met uw cliënt gewenst. Mocht dit niet lukken, denk dan ook aan een samenwerking met bijv. huisarts of een intermediair.
 

Vanaf hier stopt voor u het invullen van het webformulier. Wij vragen uw aandacht voor het volgende

Wij rekenen op uw professionaliteit om de situatie naar behoren te verhelpen. U blijft verantwoordelijk voor de continuering van de zorg totdat er een passende oplossing is gevonden.

U bent verantwoordelijk voor de bemiddeling van uw cliënt naar een andere zorg aanbieder in de regio
Om de doorbemiddeling van uw cliënt naar andere zorgaanbieder te vergemakkelijken kunt u samenwerkingsafspraken met zorgaanbieders uit de regio maken. U bemiddelt zelf in de mogelijkheden en de afspraken die nodig zijn om de cliënt over te dragen aan een andere zorgaanbieder.

Voor ondersteuning bij het vinden van een andere zorgaanbieder kunt u contact opnemen met onze Zorgcoaches
De zorgcoaches zijn bereikbaar op het telefoonnummer 071 365 20 40. Bij dit contact verwachten onze zorgcoaches van u minimaal een (schriftelijk/mondeling) overzicht van de zorgaanbieders die u heeft benaderd met de daarbij behorende afwijzingen. Wij benadrukken dat de zorgcoaches de bemiddeling tussen u en ander zorgaanbieders niet overnemen, enkel u ondersteunen door een advies uit te brengen in uw situatie.

 

 

Vanaf hier stopt voor u het invullen van het webformulier. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Wij gaan er vanuit dat u in gesprek bent met uw cliënt over de problematiek. En dat u de mogelijke oplossingen om de zorg te continueren heeft voorgesteld aan uw cliënt. Indien u niet in gesprek bent met uw cliënt over de onderliggende problematiek en de aangedragen oplossingen/verbetervoorstellen schriftelijk heeft vastgesteld en gedeeld met uw cliënt, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen voordat u een verzoek tot éénzijdige zorgbeëindiging indient bij Zilveren Kruis.

De gesprekken en bijbehorende oplossingen/verbetervoorstellen gaan wij opvragen en verifiëren bij onze verzekerde ter beoordeling van uw verzoek tot éénzijdig beëindigen van de zorg.

Voeg dit document onderaan als bijlage toe. Dit document mag niet ouder zijn dan twee maanden. Zonder dit document kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.


 

Vanaf hier stopt voor u het invullen van het webformulier. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Deze schriftelijke melding is noodzakelijk voor de beoordeling van het zorgbeëindigingsverzoek. Wij gaan de melding bij u opvragen en verifiëren bij de verzekerde.

Voeg dit document onderaan als bijlage toe. Dit document mag niet ouder zijn dan twee maanden. Zonder dit document kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.


 

Vanaf hier stopt voor u het invullen van het webformulier. Wij vragen uw aandacht voor het volgende.

Deze schriftelijke melding is noodzakelijk voor de beoordeling van het zorgbeëindigingsverzoek. Wij gaan de melding bij u opvragen en verifiëren bij de verzekerde.

 

 

Gegevens verzekerde

 

Uw gegevens

 

Bijlage

Voeg het document toe met verbetervoorstellen die u aan uw cliënt kenbaar heeft gemaakt. Dit document mag niet ouder zijn dan twee maanden. Zonder dit document kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Voeg het document toe waarin u uw voornemen aan uw cliënt kenbaar heeft gemaakt. Dit document mag niet ouder zijn dan twee maanden. Zonder dit document kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Beschrijving bestand:
U leest in ons privacy statement hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.