Wijkverpleging

Informatie voor zorgaanbieders over contracteren en declareren


 

Meest gestelde vragen

Code 1000 - Persoonlijke verzorging
De apotheek moet medicijnen in een voor de verzekerde passende vorm aanleveren. Als dat mogelijk en nodig is, moet de apotheek de medicijnen gedoseerd afleveren, bijvoorbeeld in een weekdoos. Het aanreiken of toedienen van medicijnen behoort tot persoonlijke verzorging. Ook het toedienen van medicatie bij een intacte huid (zalf, oog- oor- en neusdruppels) valt onder persoonlijke verzorging.
 
Code 1002 - Verpleging
Toedienen van medicatie is verpleging  als de huid niet intact is, zoals bij injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid.
  1. ELV laag complex (voor een enkelvoudige aandoening). De huisarts heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorgverlening.
  2. ELV hoog complex (voor meerdere en elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen) ADL worden van de patiënt overgenomen en er wordt toezicht en sturing geboden De specialist ouderengeneeskunde heeft de medische verantwoordelijkheid bij hoog complexe zorg. Deze verantwoordelijkheid kan ook worden overgedragen aan een arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
  3. ELV voor palliatief terminale zorg (PTZ) (waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de behandelend arts gemiddeld drie maanden of korter zal zijn). ADL worden van de patiënt veelal overgenomen, aansluitend bij het verloop van deze terminale levensfase.

 

Lees hoe u ELV declareert bij Zilveren Kruis

Om uw nota direct op de juiste manier te kunnen verwerken en te kunnen betalen aan onze verzekerde moet de restitutienota aan een aantal eisen voldoen.
 
Vektis heeft een voorbeeld lay-out van een restitutienota opgesteld. Wilt u er daarnaast voor zorgen dat de naam én AGB-code van de verwijzende huisarts duidelijk zichtbaar op de nota staan.
 

Actueel

Het was de bedoeling om de indicatiestelling altijd door gecontracteerde aanbieders uit te laten voeren. Deze voorwaarde vervalt. Lees meer
Wij sluiten aan bij de landelijke kwaliteitseisen oproepbare zorg zodra deze zijn vastgesteld.  Lees meer
Termijn voor indienen aanvragen wijkgericht werken 2018 verlengd tot 14 augustus 2017. Lees meer
Bekijk meer vragen en antwoorden                                                             Bekijk al het nieuws
 

Bekijk het inkoopbeleid voor 2018