Regiobeelden

De kernregio’s van Zilveren Kruis, waar we de grootste zorgverzekeraar zijn, vormen het startpunt voor de transformatie van zorg. Als eerste stap hebben we regiobeelden  opgesteld. Deze analyses geven inzicht in de manier waarop de zorg in de regio is ingericht en functioneert. Hierbij zijn concrete, lokale zorgvragen, knelpunten en kansen voor de transformatie van zorg in kaart gebracht met diverse stakeholders. Deze regiobeelden zijn een startpunt om tot een gezamenlijke veranderagenda te komen en de uitwerking is te vinden bij 'zorg in de regio'.

Zorg in de regio

Samen met zorgprofessionals en partners werken wij aan toekomstbestendige zorg. Om de zorg voor onze klanten ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden, moet er iets veranderen. Want we hebben te maken met een groeiende zorgvraag van ouderen en personeelstekorten. We zien ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering (e-health). En mogelijkheden om de zorg meer patiëntgericht (dichter bij huis) te regelen.

Elke regio heeft zijn eigen specifieke kenmerken en behoeften. Voor regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is, hebben we dit in beeld gebracht met feiten en cijfers. De regiobeelden zijn een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale samenwerking. Op basis hiervan zijn we met elkaar in gesprek en aan de slag. Zo geven we samen vorm aan de zorg van de toekomst.

Bekijk de regiobeelden

De regiobeelden zijn gebaseerd op data van voor de coronapandemie.