Zorgtransformatie

Het zorglandschap verlangt verandering. Er is daarom een breed gedragen urgentie voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

We nemen het voortouw om noodzakelijke hervormingen van het zorglandschap tot stand te brengen. Als marktleider voelen we ons hier verantwoordelijk voor. En nemen nadrukkelijk de regie om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van (acute) zorg te beschermen. We stimuleren en faciliteren partijen die mee veranderen in een regionale aanpak. Op alle aspecten van de Juiste Zorg op de Juiste Plek om zo gezondheid dichterbij te brengen. Voor iedereen. En met alle aanbieders samen.

Onze visie en regionale aanpak

Hier leest u meer over onze regionale aanpak en vindt u onze visie op onderdelen van dat zorglandschap zoals preventie en medisch specialistische zorg.

Regiobeelden

Elke regio heeft zijn eigen specifieke kenmerken en behoeften. Voor onze kernregio's hebben we dit in beeld gebracht met feiten en cijfers. De regiobeelden zijn een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale samenwerking.

Zorg in de regio

We vervullen onze rol om op basis van de regiobeelden met het zorgveld te komen tot een transformatieagenda en deze samen te realiseren.

5 essentiƫle veranderingen

Zilveren Kruis ziet 5 essentiële veranderingen om gezondheid dichterbij te brengen. Deze zorgen dat ook in de toekomst iedereen toegang heeft tot goede en betaalbare zorg. Ze leiden tot meer gezondheidswinst voor iedereen, meer kwaliteit van leven én zorg, meer zorg op maat, meer preventie en minder kosten.

Onze visie op medisch-specialistische zorg

Veel van de veranderingen in het zorglandschap hebben te maken met de medisch specialistische zorg. Zowel bij het voorkomen van zorg door het versterken van de eerste lijn als bij vervangen door digitale zorg en zorg thuis, maar ook bij het verplaatsen. Veel zorgaanbieders vragen ons naar onze visie omdat deze ook voor hen van belang is. We geven onze schets van de rol van het ziekenhuis in de toekomst om deze per regio samen met de hele keten van zorgaanbieders uit te werken.

Onze visie op preventie

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn. Het gaat over lichaam, geest, omgeving en relaties. Vanuit deze brede visie stimuleren en helpen we onze verzekerden om gezonder te leven en te werken. De basisverzekering omvat onder andere ondersteuning bij stoppen met roken, sluitende ketenaanpak valpreventie en de gecombineerde leefstijlinterventie GLI. We willen deze 3 interventies beter toegankelijk maken. Daarnaast pleiten we voor meer preventieve interventies in de basisverzekering.

Innovatieve bekostiging

We maken de weg vrij voor transformatie door samen met zorgaanbieders nieuwe betaaltitels aan te vragen voor facultatieve bekostiging en innovatieve contracten. Zoals de facultatieve prestaties voor telemonitoring of het innovatieve contract met Maasstad en met de KwadrantGroep. Zo maken we innovaties voor al onze verzekerden beschikbaar.