Telemonitoring bij COPD

Beeldbellen met de patiënt

De patiënt hoeft niet meer naar het ziekenhuis, maar voert het gesprek met de longverpleegkundige gewoon thuis. Patiënten krijgen een tablet in bruikleen. Daarop geven ze hun medische informatie door aan het ziekenhuis. Als die informatie aanleiding geeft voor een gesprek, neemt de longverpleegkundige via beeldbellen contact op.

Mijn instelling wil hiermee starten

Ervaringen patiënten met COPD in beeld

‘Het geeft me een veilig gevoel en het is hartstikke makkelijk’. De patiënt ziet zelf zijn resultaten. Marleen Joxhorst: ‘Patiënten worden meer gestimuleerd om na te denken over hoe het met ze gaat. Daardoor trekken ze eerder aan de bel als het minder gaat.’ Dhr. Dijkslag, COPD-patiënt.

'Het percentage deelnemende patiënten dat helemaal niet meer op consult kwam in het ziekenhuis in de proefperiode gestegen van 7% naar 33%.' De Cliëntenraad is onder de indruk van deze cijfers.

 

'Thuis als het kan en alleen naar het ziekenhuis als het moet.'

'Voor patiënten, die door hun ziekte toch al minder energie hebben, is het natuurlijk fantastisch dat ze niet iedere keer naar de poli hoeven te komen. Deze pilot sterkt ons ook in de visie dat we de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt willen concentreren.’ Longarts Steven Rutgers.

‘Wij willen met SanaCoach-COPD nog betere zorg geven aan onze patiënten’, zo schrijft het Diakonessenhuis. ‘Thuis als het kan en alleen naar het ziekenhuis als het moet.’ Diakonessenhuis.

‘Het contact is eigenlijk normaler, laagdrempeliger dan wanneer patiënten in het ziekenhuis komen’. Verpleegkundig specialist Marleen Joxhorst, Isala.

Onder andere de volgende ziekenhuizen maken al gebruik van dit initiatief of zijn bezig om dit te implementeren

 • Isala
 • Diakonessenhuis
 • Ziekenhuizen Sionsberg
 • Martini ziekenhuis
 • Deventer ziekenhuis
 • Medisch spectrum Twente
 • Slingeland
 • St. Anna ziekenhuis
 • Rode kruis ziekenhuis
 • Westfriesgasthuis
 • St. Jansdal
 • Reinier Haga groep

Resultaten
Telemonitoring leidt tot de volgende resultaten:

 • 80% van de patiënten met COPD raadt telemonitoring aan
 • 52% van de patiënten voelt zich zelfstandiger
 • 28% van de patiënten ervaart minder klachten door hun ziekte
 • Telemonitoring bij COPD reduceert ziekenhuiskosten met 51%

Leveranciers
De volgende leveranciers bieden deze oplossing aan:

600.000 mensen in Nederland hebben COPD

COPD komt op de zesde plaats van ziektes die de hoogste sterfte in Nederland veroorzaken. De Wereld Gezondheids organisatie (WHO) voorspelt dat COPD in 2030 de derde doodsoorzaak is. COPD komt meestal pas voor op oudere leeftijd, maar soms door een erfelijke ziekte eerder.

Meer lezen over telemonitoring bij COPD?

Of bekijk de volgende filmpjes