Onze aanpak

Wij geloven in een vliegwieleffect. Als we samen met patiënten, zorgaanbieders, IT leveranciers, medisch-technologische bedrijven, het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit de krachten bundelen. Dan ontstaat een versnelling in de digitalisering van zorg en verplaatsing van zorg naar huis.

Er is een verandering in denken en samenwerken nodig. Wij hechten waarde aan intensief samenwerken met partijen die onze ambitie delen. Samen van vernieuwende initiatieven te leren. Deze door te ontwikkelen. En op te schalen wanneer een initiatief zichzelf bewijst. Ook betrekken we actief onze klanten bij de beweging. Houden we de ontwikkeling van technologieën nauwlettend in de gaten.

Samen leren & ontwikkelen

We ontwikkelen samen met partijen passende inkoopmodellen en financieringsvormen voor zorg naar huis. Dit doen we samen met zorgaanbieders om de drempels voor zorg digitaal en thuis weg te nemen. Zo werken we aan de juiste randvoorwaarden voor opschaling.

Wilt u meer weten over samen leren & ontwikkelen?

We ontwikkelen samen met partijen passende inkoopmodellen en financieringsvormen voor zorg naar huis. Dit doen we samen met zorgaanbieders om de drempels voor zorg digitaal en thuis weg te nemen. Zo werken we aan de juiste randvoorwaarden voor opschaling. Voor aansprekende initiatieven zijn er verschillende mogelijkheden van (financiële) ondersteuning via transformatiegelden, stichtingen en fondsen, of via reguliere contractering.

Bekijk de mogelijkheden voor ondersteuning