Komt uw project in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Voordat u een officiële projectaanvraag indient vult u de QuickScan in. Op basis van deze informatie beoordelen wij de haalbaarheid van uw aanvraag. U krijgt advies bij welk fonds uw idee het beste past. Alleen de besturen van de fondsen zijn bevoegd tot besluitvorming over subsidietoekenning.

QuickScan

Fonds SGS, Stichting Theia, en SAG zijn gelieerd aan Zilveren Kruis en geven financiële ondersteuning aan zorggerelateerde, innovatieve projecten. Wilt u weten of u een aanvraag kunt indienen? Laat dan een QuickScan uitvoeren door Zilveren Kruis. U krijgt binnen 2 tot 3 weken een schriftelijke reactie. Heeft u vragen over de Quickscan? Neemt u dan contact op via sag-sgs-theia@zilverenkruis.nl of bel 071 367 02 87.

3fa5937a7d3d4ee589f97abc40bbbdde_inp1
U heeft nog geen titel ingevuld
U heeft nog geen aanleiding ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen toelichting ingevuld
U heeft nog geen contactpersoon ingevuld
Wilt u een bijlage toevoegen?*
U heeft nog geen keuze gemaakt
Meer over SAG

SAG

Richt zich op initiatieven die grensverleggend zijn en tot betere zorg leiden.
Meer over Fonds SGS

Fonds SGS

Ondersteunt grote en kleine projecten en richt zich daarbij vooral op de menselijke aspecten van de zorg.
Meer over Stichting Theia

Stichting Theia

Financiert projecten die de gezondheidszorg in de regio Rijnmond versterken.