Idee of initiatief

Samen maken we een goede innovatie groot. Wij geven innovaties de ruimte om tot bloei te komen. In deze tijd waarin het een grote uitdaging is om de zorgkosten te beheersen, zien we hoe belangrijk innovaties zijn.

Heeft u een vernieuwend of baanbrekend (zorggerelateerd) idee? Dient u dit dan samen met een beknopt projectplan en business case in bij de Zorginnovatiedesk

Een idee of initiatief:

  • draagt bij aan het verplaatsen van zorg naar huis door bijvoorbeeld online contact met een zorgverlener, digitale monitoring bij chronisch zieken of behandeling thuis
  • heeft de potentie om door grote groepen patiënten gebruikt te kunnen worden
  • heeft aantoonbare waarde voor de patiënt of bewerkstelligt meer patiëntparticipatie
  • heeft draagvlak in het zorgveld en bij de patiënten(vereniging)
  • heeft een positief effect op kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven en draagt bij aan een besparing van de zorgkosten per jaar
  • draagt bij aan de bewustwording van, en werken aan, een gezonde levensstijl.

Wij denken dan graag in een vroeg stadium mee. Voor aansprekende initiatieven zijn er verschillende mogelijkheden van (financiële) ondersteuning via transformatiegelden, stichtingen en fondsen of via reguliere contractering.

Dien uw idee in