Goede praktijkvoorbeelden van zorginnovaties

Zilveren Kruis stimuleert de opschaling van zorginnovaties

Zorginnovaties dragen bij aan goede zorg voor patiënten. Zo biedt een behandeling in de eigen, vertrouwde omgeving of monitoring vanuit huis bij een (chronische) ziekte onze verzekerden comfort, eigen regie en flexibiliteit. Daarnaast helpt het de zorg toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. Zilveren Kruis stimuleert de opschaling van zorginnovaties. Ter informatie en inspiratie delen wij hierbij enkele goede voorbeelden uit de praktijk.

Beeldbellen met BeterDichtbij

Voor patiënten die een afspraak hebben met hun behandelaar, waarbij geen aanvullende diagnostiek op locatie nodig is.

Geriatric Emergency Medicine Team

Voor kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder die zich melden op de spoedeisende hulp.

HartC

Voor patiënten met een acute cardiologische zorgvraag.

Virtual Fracture Care

Voor patiƫnten die met een relatief eenvoudige, stabiele breuk of kneuzing op de spoedeisende hulp komen.

Naar Virtual Fracture Care

Optometrist in de eerste lijn

Voor patiënten met eenvoudige oogheelkundige klachten die door de huisarts worden doorverwezen.

Telemonitoring bij lichte COPD

Voor COPD-patiënten met een kleine kans op longaanvallen.

Telemonitoring bij zware COPD

Voor patiënten met zware COPD en kans op longaanvallen.

Telemonitoring bij IBD

Voor patiënten met Inflammatory Bowel Disease.

Telemonitoring bij hartfalen

Voor patiënten met hartfalen, voornamelijk met een zwaardere classificatie.

Wondzorg op afstand

Voor revaliderende, kwetsbare ouderen die normaal gesproken naar het ziekenhuis moeten komen voor wondcontrole.

Berichtenverkeer van BeterDichtbij

Voor communicatie met patiënten die een kortdurend zorgpad volgen.

Immunotherapie bij longkanker

Voor patiënten met longkanker met immunotherapie als behandeling.

Netwerkcommunicatie via cBoards

Voor zorgverleners die multidisciplinair en thematisch samenwerken aan de zorg rondom een patiënt.

Dit overzicht breiden we de komende periode verder uit

Heeft u zelf een goed voorbeeld uit uw eigen organisatie dat bewezen effectief is en bijdraagt aan zorgtransformatie? Of wilt u aan de slag met één van bovengenoemde zorginnovaties? Laat dit dan weten aan uw contactpersoon bij Zilveren Kruis.