Duurzaamheid

Zilveren Kruis zet met ’Gezondheid dichterbij voor iedereen’ in op een duurzame samenleving. Dit doen we door het verminderen van verspilling in de zorg, het verplaatsen van zorg naar huis en het stimuleren van gezonder leven en werken.

De zorgsector is medeverantwoordelijk voor klimaatverandering en milieuvervuiling met ernstige gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheid. Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om - naast onze eigen verduurzaming - een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarvoor zetten we ons gezamenlijk in.

Daartoe gaan we, in overleg met de verschillende zorgbranches, de inkoop van duurzame zorg verder uitwerken. Vooruitlopend daarop verwachten we van alle zorgaanbieders dat ze zich committeren aan de landelijke CO2-doelstellingen en, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, hun CO2-routekaart ontwikkelen en aanleveren.

Daarnaast zijn we met Royal HaskoningDHV in 2020 een samenwerking gestart Op deze manier draagt Zilveren Kruis bij aan duurzaam samenleven.