Digitale zorg

We zien digitale zorg als belangrijk middel om de zorg toekomstbestendig te maken. Samen met u schalen we graag digitale zorg op.

De beweging naar zorg digitaal en thuis

Mensen gaan minder vaak naar een zorginstelling. In plaats daarvan hebben zij online contact met hun zorgverlener, monitoren zelf hun lichaamsfuncties of ondergaan thuis een behandeling. Deze mogelijkheden spelen in op hun behoefte om zorg in de eigen omgeving te krijgen.

Digitaal als het kan en fysiek als het moet

Daarnaast stellen deze mogelijkheden ons in staat de groeiende zorgvraag te beantwoorden en betaalbaar te houden. Digitalisering helpt om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen als we digitale zorg ook slim organiseren. Ons uitgangspunt bij inkoopafspraken is digitaal als het kan en fysiek als het moet, maar de keuze is natuurlijk aan de patiënt zelf.

Digitaal contact en consult

In veel gevallen is een digitaal contact of consult een uitstekend alternatief. Dat geldt voor zowel het online maken van afspraken, intake, eerste polibezoek als herhaal- of controle consulten. Digitaal als het kan, fysiek als het moet.

Telemonitoring

Begeleiding en monitoring van chronische, electieve en semi-acute patiënten met apps en sensoren, draagt bij aan comfort voor de patiënt waar hij ook is. Voldoende schaal en inzet ter vervanging en voorkoming van fysieke zorg zijn randvoorwaarden bij de inzet van telemonitoring.

Klinische beslisondersteuning

Het gebruik van data en kunstmatige intelligentie stelt zorgverleners en patiënten in staat om keuzes te maken over de meest passende behandeling.

Digitale gezondheidszorgplatformen

Digitale gezondheidsplatformen ondersteunen burgers, patiënten en betrokken zorgverleners bij triage, vroeg-signalering, bevordering van gezondheid en/of begeleiding van zorg door diverse functies en datamanagement te integreren.