Pluspraktijken

Plusovereenkomst

Wij sluiten met praktijken die zich aantoonbaar inzetten voor kwaliteit en transparantie een Plusovereenkomst af. Van deze praktijken verwachten wij dat zij continu bezig zijn om het beste uit hun vak te halen. Dat zij klantervaringen en kwaliteit monitoren en dat verbeteren van het eigen professioneel handelen een onderdeel is van hun dagelijkse praktijkvoering.


Binnen de nieuwe Plusovereenkomst bepalen de Kwaliteitsregisters de norm
Bekijk de websites voor alle informatie en contact:

​20 maart 2017

De verwijzing voor behandeling aan huis vervalt. Wij hebben daarom nieuwe prestatiecodes toegevoegd aan het contract van fysiotherapie.
 
U kunt uw declaraties indienen
De nieuwe prestatiecodes zijn ingeregeld in ons systeem.
 
Heeft u al gedeclareerd en een afwijzing ontvangen?
Wij vragen u om de declaraties dan opnieuw in te dienen.
 
De nieuwe prestatiecodes
1865 : Screening, intake en onderzoek met toeslag uitbehandeling
1866 : Screening, intake en onderzoek met toeslag inrichtingsbehandeling
1851 : Screening incl. toeslag uitbehandeling
1852 : Screening incl. toeslag inrichtingsbehandeling
Uitgangspunten van de Basis Plus Module
  • De Basis Plus Module is een aparte polis
  • Exclusief voor Pluspraktijken en Transitiepluspraktijken
  • Geen medische selectie
  • Er is een verwijzing nodig van een Arts, Huisarts, Bedrijfsarts of Medisch Specialist
Prestatiecodelijst
Prestatiecode
Omschrijving
Aanvullende informatie
990
Z1316
Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van 2 personen
Per behandeling
 
990
Z1317
Groepszitting voor behandelingen fysiotherapie van 3 personen
Per behandeling
990
Z1318
Groepszitting voor behandelingen fysiotherapie van 4 personen
Per behandeling
990
Z1319
Groepszitting voor behandelingen van 5 tot en met 10 personen
Per behandeling
 

​10.3 Fysiotherapeutische nazorg

Wij vergoeden de kosten van fysiotherapeutische nazorg in verband met:
 

A. oncologische nazorg: behandeling voor behoud of verbetering
van fitheid rondom de medische behandeling van kanker én op
herstel gerichte behandeling van klachten van (dreigend)
lymfoedeem, littekenweefsel of andere problemen als gevolg
van de medische behandeling van kanker;

B. CVA nazorg: fysiotherapeutische zorg na een beroerte (CVA,
cerebro vasculair accident) door een fysiotherapeut die zich
gespecialiseerd heeft in herstel gerichte therapie;

C. hart- en vaatziekten door een fysiotherapeut die zich
gespecialiseerd heeft in herstel gerichte therapie.

Heeft u vanuit de basisverzekering recht op fysiotherapie? Dan
worden de eerste 20 behandelingen per aandoening niet vergoed
vanuit de basisverzekering (zie artikel 3.1 van het hoofdstuk
‘Verzekerde zorg basisverzekeringen’). De vergoeding uit deze
aanvullende verzekering geldt dan voor deze eerste 20
behandelingen.

Voorwaarde voor vergoeding
U moet zijn doorverwezen door een huisarts, bedrijfsarts of
medisch specialist.

Alleen gecontracteerde zorg vergoed
Let op! U moet de fysiotherapeutische nazorg volgen bij een
PlusPraktijk fysiotherapie die wij hiervoor hebben gecontracteerd.

Wilt u weten met welke PlusPraktijken fysiotherapie wij hiervoor
een contract hebben? Gebruik dan de Zorgzoeker op
zorgzoeker.zilverenkruis.nl/ of neem contact met ons op.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen:
Basis Plus Module 100%
1 ster      100%
2 sterren 100%
3 sterren 100%
4 sterren 100%​​