Wijzigen overeenkomst

Wijzigingen op een bestaande overeenkomst

1. Er komt een nieuwe medewerker in de praktijk. Wat moet ik doen?

Er is een nieuwe loondienstmedewerker werkzaam in uw praktijk

  •  Registreer de nieuwe loondienstmedewerker in Vektis

De zorgverlener wordt dan aan uw praktijk gekoppeld. Zilveren Kruis neemt haar gegevens automatisch over uit het AGB-register van Vektis.

De overeenkomst wijzigt hierdoor niet.

De bestaande overeenkomst moet worden aangepast
Uw praktijk is een maatschap van vrijgevestigde zorgverleners of er is sprake van een overeenkomst met een rechtspersoon (17-code) 

  1. Registreer de nieuwe medewerker in Vektis
  2. Stuur ons een verzoek om aanpasssing van uw overeenkomst

Uw overeenkomst wordt aangepast
De zorgverlener wordt toegevoegd als contractant/declarant. U ontvangt binnen 10 werkdagen een bevestiging en de datum waarop de zorgverlener kan declareren.

​Geef dan ook de volgende gegevens aan ons door

  • de persoonlijke AGB code van de medewerker;
  • de ingangsdatum van het dienstverband;
  • het specialisme. 

Het specialisme wordt binnen 10 werkdagen toegevoegd aan uw overeenkomst.

Stuur ons een bericht