Informatie voor podotherapeuten

Voetzorg bij Diabetes Mellitus: De podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert

De podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert
Wij sluiten een overeenkomst met u als hoofdbehandelaar. U sluit overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures. U verwijst de cliënt door naar een gekwalificeerde pedicure en regelt de afstemming met hem/haar. U dient vervolgens de nota bij Zilveren Kruis in.

Bekijk de Beslisboom onderaan deze pagina​

Het zorgprofiel vaststellen en dossiervormen

 • De eerste keer wordt het zorgprofiel vastgesteld door een huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist.
 • De huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist kan ook afspreken met u dat u het zorgprofiel vaststelt. (Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen)
 • De verwijzing inclusief SIM, met handtekening van de verwijzer bewaart u in het dossier van de cliënt.
 • U stelt een behandelplan op.
Is de cliënt al in behandeling?

Als podotherapeut doet u ieder jaar opnieuw een ‘jaarlijks gericht voetonderzoek’. U stelt een behandelplan op. Hiervoor is geen handtekening van de huisarts voor nodig.  Lees ook Jaarlijkse verwijzing naar podotherapeut bij diabetici niet meer nodig.

Bekijk de Veelgestelde vragen over het contract voor 2017-2018 

Downloads

Declareren
De podotherapeut is hoofdbehandelaar en declareert
Wij sluiten een overeenkomst met u als hoofdbehandelaar. U sluit overeenkomsten met gekwalificeerde pedicures. U verwijst de cliënt door naar een gekwalificeerde pedicure en regelt de afstemming met hem/haar. U dient vervolgens de nota bij Zilveren Kruis in.
Bekijk de Beslisboom​
 
Het zorgprofiel vaststellen en dossiervormen
 • De eerste keer wordt het zorgprofiel vastgesteld door een huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist.
 • De huisarts, praktijkondersteuner of medisch specialist kan ook afspreken met u dat u het zorgprofiel vaststelt. (Een pedicure mag geen zorgprofiel vaststellen)
 • De verwijzing inclusief SIM, met handtekening van de verwijzer bewaart u in het dossier van de cliënt.
 • U stelt een behandelplan op.
Is de cliënt al in behandeling?
Heeft u een contract met ons afgesloten?
U declareert de zorg via VECOZO bij ons.  U kunt voor podotherapie uit de basisverzekering en aanvullende verzekering declareren bij ons.
 
Prestaties uit de basisverzekering
Codelijst
Prestatiecode
Omschrijving
Zorgprofiel
012
9200
Jaarlijks gericht voetonderzoek
1
012
9201
Voetzorg vallend onder profiel
2
012
9202
Voetzorg vallend onder profiel
3
012
9203
Voetzorg vallend onder profiel
4
 
Omschrijving zorgprofielen
 • Zorgprofiel 1: De prestatie omvat anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie bij matig risico op wond/amputatie met verhoogde druk. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde spanning per voetcontrole.
 • Zorgprofiel 2: De prestatie omvat het gehele zorgprofiel bij hoog risico op wond/amputatie zonder verhoogde druk. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.
 • Zorgprofiel 3: De prestatie omvat het gehele zorgprofiel bij hoog risico op wond/amputatie met verhoogde druk. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.
 • Zorgprofiel 4: De prestatie omvat het gehele zorgprofiel bij zeer hoog risico op wond/amputatie. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.
 
Prestaties uit de aanvullende verzekering
Codelijst
Prestatiecode
Omschrijving
012
9100
Onderzoek/ consult/therapie podotherapie
012
9101
podotherapeutische zolen
012
9102
Orthesen bij podotherapie
012
9103
Reparatie/correctie podotherapeutische  zool/ orthese
 
Heeft u géén contract met ons afgesloten?
U geeft de declaratie/ factuur mee aan de cliënt. De cliënt dient de declaratie/factuur bij ons in.
Let op: het is verplicht een kwartaalafrekening mee te geven.
 

Deze informatie geldt voor behandelingen die hebben plaatsgevonden in 2015.

​U kunt voor podotherapie uit de basisverzekering en aanvullende verzekering declareren bij Zilveren Kruis. Als u een betaalovereenkomst heeft dan kunt u via Vecozo elektronisch declareren. Voor 2015 zijn nieuwe prestatiecodes beschikbaar. Deze kunt u vinden op www.Vektis.nl.
Wanneer er geen betaalovereenkomst is afgesloten, dan geeft de zorgaanbieder de factuur mee aan de cliënt. De factuur moet een kwartaal afrekening zijn, die de verzekerde zelf naar Zilveren Kruis stuurt.

Prestatiecodes vanaf 1-1-2015

 • 012 9200 jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1
 • 012 9201 voetzorg vallende onder zorgprofiel 2
 • 012 9202 voetzorg vallende onder zorgprofiel 3
 • 012 9203 voetzorg vallende onder zorgprofiel 4

Uit de Aanvullende verzekering

 • 012 9100 Onderzoek / consult / therapie podotherapie
 • 012 9101 Podotherapeutische zolen • 012 9102 Orthesen bij podotherapeut
 • 012 9103 Reparatie / correctie podotherapeutische zool / orthese

Wat mag ik als podotherapeut vanaf zorgprofiel 2 voor voetzorg uit de basisverzekering declareren?

Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 is er recht op vergoeding zoals opgesteld in het behandelplan. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is. Dit behandelplan wordt vooraf door uw podotherapeut vastgesteld De podotherapeut mag verzekerden doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt de afstemming met de pedicure. De podotherapeut behoudt de eindverantwoordelijkheid.
 
 • Budget zorgprofiel 1 is maximaal € 33,75 per kalenderjaar (jaarlijks voetonderzoek).
 • Budget zorgprofiel 2 is maximaal € 240 per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
 • Budget zorgprofiel 3 is maximaal € 350 per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
 • Budget zorgprofiel 4 is maximaal € 470 per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
​Bent u Medisch Pedicure? Dan kunt u niet meer zelf declareren vanaf zorgprofiel 2 of hoger. U kunt een overeenkomst aangaan met de podotherapeut. De podotherapeut declareert de zorg die u levert.
 

Wel te declareren

U kunt voor de diabetes cliënten alleen voor zorgprofiel 1 declareren. Een jaarlijks voetonderzoek (zorgprofiel 1) heeft de klant vooraf afgestemd met de podotherapeut waarmee u samenwerkt.
 

Betaalovereenkomst

Als u een betaalovereenkomst heeft dan kunt u via Vecozo elektronisch declareren. 
 

Geen betaalovereenkomst

Als u geen betaalovereenkomst heeft dan kunt u de factuur meegegeven aan de cliënt. Deze kan de factuur zelf opsturen naar Achmea. Zorgt u er wel voor dat u op de nota van de verzekerde de prestatiecode en omschrijving vermeld.
 

Prestatiecodes vanaf 1-1-2015 waarmee u kunt declareren

 • 054 22015  Preventieve voetzorg zorgprofiel 1 en
 • 54 22000  Behandeling medische indicatie reumapatiënt (reumatoïde artritis)54 22000  Behandeling medische indicatie reumapatiënt (reumatoïde artritis)
 • 054 22001  Behandeling medische indicatie reumapatiënt (Bechterew)
 • 054 22002  Behandeling medische indicatie reumapatiënt (artrose)
 • 054 22003  Behandeling medische indicatie reumapatiënt (fibromyalgie)
 • 054 22004  Behandeling medische indicatie reumapatiënt (overige)
 • 054 22006  Behandeling medische indicatie herseninfarct (CVA)
 • 054 22007  Behandeling medische indicatie overig

Beslisboom