Nieuws voor paramedici

Regelmatig bezoeken patiënten de huisarts voor een verwijsbriefje. Voor onze verzekerden is het verwijsbriefje niet meer nodig voor diverse soorten paramedische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Lees meer
Vanaf half december heeft een controle op de declaratieverwerking van diëtetiek niet juist gewerkt. Het gaat om afgewezen declaratieregels van verzekerden die al in 2017/2018 voor dezelfde diagnose behandelingen vergoed hebben gehad.  Lees meer
Er zijn vanaf 2019 een aantal wijzigingen in onze inkoop- en declaratievoorwaarden. Het gaat om de overeenkomsten fysiotherapie, oefentherapie en extramurale diëtetiek. Lees meer
Praktijken krijgen van dinsdag 13 november tot en met zondag 18 november de mogelijkheid de overeenkomst af te sluiten. U sluit de overeenkomst af via ons zorgverlenersportaal. Lees meer
Praktijken krijgen van dinsdag 13 november tot en met zondag 18 november de mogelijkheid de overeenkomst af te sluiten. U sluit de overeenkomst af via ons zorgverlenersportaal. Lees meer
De motie Ellemeet is door de Tweede Kamer aangenomen. Zilveren Kruis heeft kennisgenomen van deze motie. We wachten de resultaten van het onderzoek af. Lees meer
Zilveren Kruis ontvangt berichten waaruit blijkt dat er onduidelijkheid is over de PREM-voorwaarden in onze overeenkomst fysiotherapie 2019. In het bijzonder over het uitzetten van de PREM-vragenlijst door fysiotherapeuten. Lees meer
Zilveren Kruis levert graag een bijdrage aan het terugdringen van overgewicht en obesitas. Gecombineerde Leefstijlinterventie per 1 januari 2019 in de basisverzekering Lees meer
Door een fout in de bepaling van doelmatigheidsnormen zijn er foutieve doelmatigheidsnormen gepubliceerd in het inkoopbeleid in april. Lees meer
Vóór een ‘behandeling’ ergotherapie declareert u eerst een ‘intake onderzoek na screening’ of ‘intake onderzoek na verwijzing’ voor dezelfde diagnose.  Lees meer
De nieuwe prestatiecodes gelden vanaf 01-01-2018. Daarnaast zijn de prestaties in de NZa – beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor extramurale diëtetiek (BR – REG – 18124) aangepast.  Lees meer
Op verzoek van paramedisch zorgaanbieders hebben wij de voorwaarden voor een verwijzing verruimd.  Lees meer
De achterafcorrectie op het tariefverschil vervalt vanaf behandeldatum januari 2018.  Lees meer
U ontvangt bij de retourcode 587 vanaf februari ook de agb-code van de zorgaanbieder die al eerder heeft gedeclareerd.  Lees meer
De verwijzing voor behandeling aan huis vervalt. Wij hebben daarom nieuwe prestatiecodes toegevoegd aan het contract van fysiotherapie. Lees meer
Zilveren Kruis heeft dit uit de overeenkomsten gehaald per 2017. Lees meer
Tot 1 april 2017 kunnen Basispraktijken om zich aanmelden bij kwaliteitsregisters om daarmee een Plusovereenkomst van Zilveren Kruis voor 2017-2018 te krijgen. Lees meer
De verwijzing bewaart u in het behandeldossier van de klant. Lees meer
Vanaf 2018 biedt Zilveren Kruis twee soorten overeenkomsten aan: Basis en Plus. Met deze vereenvoudiging willen we de regeldruk voor fysio- en oefentherapeuten verminderen. Lees meer